Projekt modernizacji przystani

To jest sekcja poświęcona realizacji projektu modernizacji przystani OSW ZHP Perkoz współfinansowanemu ze środków RPO WM.
Wszystkie bieżące informacje i materiały do pobrania znajdują w menu po prawej stronie.