Perkoz przystań

Widok przystani

W okresie letnim przystań tętni życiem