Projekt modernizacji przystani

To jest sekcja poświęcona realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP „Perkoz” na rzecz pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich i wychowania wodnego” współfinansowanego ze środków RPO WM.
Wszystkie bieżące informacje i materiały do pobrania znajdują w menu po prawej stronie.