Produkt Warmia Mazury

Zielona Szkoła w Perkozie znalazła się wśród
wyróżnionych produktów Warmii i Mazur


Film wykonany i udostępniony dzięki uprzejmości firmy CHRIS